فروشگاه پارس نو

قطعات تجهیزات صنعتی

Showing 33–48 of 93 results

تیغه سبزی خردکن بشقابی سبزیران دهانه ۶۰

تیغه سبزی خردکن بشقابی سبزیران دهانه ۶۰

200,000 تومان
افزودن به سبد خرید
تیغه سبزی خردکن سبزیران مدل ۲۵۰۰ آریان

تیغه سبزی خردکن سبزیران مدل ۲۵۰۰ آریان

200,000 تومان
افزودن به سبد خرید
تیغه سبزی خردکن سبزیران مدل ۴۵۰۰ اتم چهار تیغه

تیغه سبزی خردکن سبزیران مدل ۴۵۰۰ اتم چهار تیغه

450,000 تومان
افزودن به سبد خرید
تیغه سبزی خردکن نیمه صنعتی سبزیران مدل ۲۰۵ خزر

تیغه سبزی خردکن نیمه صنعتی سبزیران مدل ۲۰۵ خزر

80,000 تومان
افزودن به سبد خرید
درب استیل نگیر سبزی خردکن سبزیران ۲۵۰۰ آریان

درب استیل نگیر سبزی خردکن سبزیران ۲۵۰۰ آریان

180,000 تومان
افزودن به سبد خرید
درب استیل نگیر سبزی خردکن سبزیران ۴۵۰۰ اتم

درب استیل نگیر سبزی خردکن سبزیران ۴۵۰۰ اتم

170,000 تومان
افزودن به سبد خرید
درب شیشه ای سبزی خردکن سبزیران مدل ۳۰۰۰ عقاب

درب شیشه ای سبزی خردکن سبزیران مدل ۳۰۰۰ عقاب

40,000 تومان
افزودن به سبد خرید
درب شیشه ای سبزی خردکن سبزیران مدل ۷۵۰ مارال

درب شیشه ای سبزی خردکن سبزیران مدل ۷۵۰ مارال

40,000 تومان
افزودن به سبد خرید
درب شیشه ای سبزی خردکن سبزیران مدل ۹۵۰ فوکو

درب شیشه ای سبزی خردکن سبزیران مدل ۹۵۰ فوکو

40,000 تومان
افزودن به سبد خرید
درب شیشه ای سبزی خردکن سبزیران ۲۰۵ خزر

درب شیشه ای سبزی خردکن سبزیران ۲۰۵ خزر

30,000 تومان
افزودن به سبد خرید
درب شیشه ای سبزی خردکن سبزیران ۳۰۵ مرجان

درب شیشه ای سبزی خردکن سبزیران ۳۰۵ مرجان

30,000 تومان
افزودن به سبد خرید
درب شیشه ای سبزی خردکن سبزیران ۳۳۰ دولوکس

درب شیشه ای سبزی خردکن سبزیران ۳۳۰ دولوکس

30,000 تومان
افزودن به سبد خرید
درب شیشه ای سبزی خردکن سبزیران ۴۰۵ مهتاب

درب شیشه ای سبزی خردکن سبزیران ۴۰۵ مهتاب

30,000 تومان
افزودن به سبد خرید
درب شیشه ای سبزی خردکن سبزیران ۹۰۹ کاسپین

درب شیشه ای سبزی خردکن سبزیران ۹۰۹ کاسپین

40,000 تومان
افزودن به سبد خرید
دستگاه تیزکن تیغه سبزی خرد کن برقی

دستگاه تیزکن تیغه سبزی خرد کن برقی

500,000 تومان
افزودن به سبد خرید
سنگ تیزکن برقی سبزی خردکن سبزیران ۴۵۰۰ اتم

سنگ تیزکن برقی سبزی خردکن سبزیران ۴۵۰۰ اتم

450,000 تومان
افزودن به سبد خرید
مقایسه