فروشگاه پارس نو

قطعات سبزی خردکن

Showing 1–16 of 91 results

دستگاه تیزکن تیغه سبزی خرد کن برقی

دستگاه تیزکن تیغه سبزی خرد کن برقی

500,000 تومان
افزودن به سبد خرید
بدنه استیل نگیر سبزی خردکن سبزیران ۴۵۰۰ اتم

بدنه استیل نگیر سبزی خردکن سبزیران ۴۵۰۰ اتم

450,000 تومان
افزودن به سبد خرید
سنگ تیزکن برقی سبزی خردکن سبزیران ۴۵۰۰ اتم

سنگ تیزکن برقی سبزی خردکن سبزیران ۴۵۰۰ اتم

450,000 تومان
افزودن به سبد خرید
تیغه سبزی خردکن سبزیران مدل ۴۵۰۰ اتم چهار تیغه

تیغه سبزی خردکن سبزیران مدل ۴۵۰۰ اتم چهار تیغه

450,000 تومان
افزودن به سبد خرید
بدنه استیل نگیر سبزی خردکن سبزیران ۲۵۰۰ آریان

بدنه استیل نگیر سبزی خردکن سبزیران ۲۵۰۰ آریان

400,000 تومان
افزودن به سبد خرید
شفت کامل سبزی خردکن سبزیران ۴۵۰۰ اتم با فولی

شفت کامل سبزی خردکن سبزیران ۴۵۰۰ اتم با فولی

290,000 تومان
افزودن به سبد خرید
شفت کامل سبزی خردکن سبزیران ۲۵۰۰ آریان با فولی

شفت کامل سبزی خردکن سبزیران ۲۵۰۰ آریان با فولی

290,000 تومان
افزودن به سبد خرید
تیغه زیر سبزی خردکن سبزیران مدل ۴۵۰۰ اتم

تیغه زیر سبزی خردکن سبزیران مدل ۴۵۰۰ اتم

240,000 تومان
افزودن به سبد خرید
موتور سبزی خردکن سبزیران ۴۰۵ مهتاب

موتور سبزی خردکن سبزیران ۴۰۵ مهتاب

230,000 تومان
افزودن به سبد خرید
موتور سبزی خردکن سبزیران ۳۳۰ دولوکس

موتور سبزی خردکن سبزیران ۳۳۰ دولوکس

230,000 تومان
افزودن به سبد خرید
موتور سبزی خردکن سبزیران ۳۰۵ مرجان

موتور سبزی خردکن سبزیران ۳۰۵ مرجان

230,000 تومان
افزودن به سبد خرید
موتور سبزی خردکن سبزیران ۲۰۵ خزر

موتور سبزی خردکن سبزیران ۲۰۵ خزر

230,000 تومان
افزودن به سبد خرید
بدنه استیل سبزی خردکن سبزیران ۴۰۵ مهتاب

بدنه استیل سبزی خردکن سبزیران ۴۰۵ مهتاب

220,000 تومان
افزودن به سبد خرید
بدنه استیل سبزی خردکن سبزیران ۳۰۵ مرجان

بدنه استیل سبزی خردکن سبزیران ۳۰۵ مرجان

220,000 تومان
افزودن به سبد خرید
بدنه استیل سبزی خردکن سبزیران ۲۰۵ خزر

بدنه استیل سبزی خردکن سبزیران ۲۰۵ خزر

220,000 تومان
افزودن به سبد خرید
بدنه استیل نگیر سبزی خردکن سبزیران ۹۵۰ فوکو

بدنه استیل نگیر سبزی خردکن سبزیران ۹۵۰ فوکو

200,000 تومان
افزودن به سبد خرید
مقایسه