فروشگاه پارس نو

دستگاه حضور و غیاب

دستگاه حضور و غیاب انواع مختلف و قیمت دستگاه حضور غیاب تنوع زیادی دارد، سه دسته اصلی دستگاه حضور و غیاب کارتی، دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی و دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره می شود.

در صورتی که کاربران و مدیران قصد خرید دستگاه حضور و غیاب ارزان قیمت را داشته باشند می توانند نوع کارتی آن را انتخاب کنند که ساده تر و ارزان تر از انواع دیگر است، ولی در مقابل دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره پیچیده تر و طبیعتا گران تر از بقیه محسوب می شود، نوع ترکیبی دستگاه حضور و غیاب نیز استفاده به هر دو روش را امکان پذیر می سازد.

برای خرید دستگاه حضور و غیاب و انتخاب نوع آن لازم است به مواردی مانند برند دستگاه حضور و غیاب و ماژول های آن، پورت های خروجی دستگاه حضور و غیاب و روش های شناسایی آن توجه شود که هرکدام از این موارد می توانند تعیین کننده قیمت دستگاه حضور و غیاب و ارزان یا گران قیمت بودن آن باشد.

Showing 1–24 of 78 results

دستگاه حضور و غیاب X990-C

دستگاه حضور و غیاب X990-C

ناموجود
اطلاعات بیشتر
دستگاه حضور غیاب مدل EB-142

دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی مدل EB-142

ناموجود
اطلاعات بیشتر
دستگاه حضور و غیاب ZKT MB-460

دستگاه حضور و غیاب ZKT MB-460

ناموجود
اطلاعات بیشتر
دستگاه حضور و غیاب ZKT MBA-81

دستگاه حضور و غیاب ZKT MBA-81

ناموجود
اطلاعات بیشتر
دستگاه حضور و غیاب ZKT MBA-802 H

دستگاه حضور و غیاب ZKT MBA-802 H

ناموجود
اطلاعات بیشتر
دستگاه حضور و غیاب ZKT RFA-54

دستگاه حضور و غیاب ZKT RFA-54

ناموجود
اطلاعات بیشتر
دستگاه حضور و غیاب ZKT BioA-79

دستگاه حضور و غیاب ZKT BioA-79

ناموجود
اطلاعات بیشتر
دستگاه حضور و غیاب ZKT BioA-83

دستگاه حضور و غیاب ZKT BioA-83

ناموجود
اطلاعات بیشتر
دستگاه حضور و غیاب BioA-82 ZKT

دستگاه حضور و غیاب BioA-82 ZKT

ناموجود
اطلاعات بیشتر
دستگاه کنترل تردد BioA-77 ZKT

دستگاه کنترل تردد BioA-77 ZKT

ناموجود
اطلاعات بیشتر
دستگاه حضور و غیاب ZKT MB-460

دستگاه حضور و غیاب ZKT MB-460

ناموجود
اطلاعات بیشتر
دستگاه حضور و غیاب ZKT HB-730

دستگاه حضور و غیاب ZKT HB-730

ناموجود
اطلاعات بیشتر
دستگاه حضور و غیاب ZKT G-3

دستگاه حضور و غیاب ZKT G-3

ناموجود
اطلاعات بیشتر
دستگاه حضور و غیاب ZKT MB-906

دستگاه حضور و غیاب ZKT MB-906

ناموجود
اطلاعات بیشتر
دستگاه حضور و غیاب ZKT MB-202

دستگاه حضور و غیاب ZKT MB-202

ناموجود
اطلاعات بیشتر
دستگاه حضور و غیاب ZKT MB-201

دستگاه حضور و غیاب ZKT MB-201

ناموجود
اطلاعات بیشتر
دستگاه حضور و غیاب ZKT MP-52

دستگاه حضور و غیاب ZKT MP-52

ناموجود
اطلاعات بیشتر
دستگاه حضور و غیاب ZKT MP-51

دستگاه حضور و غیاب ZKT MP-51

ناموجود
اطلاعات بیشتر
دستگاه حضور و غیاب ZKT HB-130BA

دستگاه حضور و غیاب ZKT HB-130BA

ناموجود
اطلاعات بیشتر
دستگاه حضور و غیاب ZKT EB-920

دستگاه حضور و غیاب ZKT EB-920

ناموجود
اطلاعات بیشتر
دستگاه حضور و غیاب ZKT EB-141

دستگاه حضور و غیاب ZKT EB-141

ناموجود
اطلاعات بیشتر
دستگاه حضور و غیاب ZKT EB-110

دستگاه حضور و غیاب ZKT EB-110

ناموجود
اطلاعات بیشتر
دستگاه حضور و غیاب ZKT EB-109

دستگاه حضور و غیاب ZKT EB-109

ناموجود
اطلاعات بیشتر
دستگاه حضور و غیاب ZKT EB-103

دستگاه حضور و غیاب ZKT EB-103

ناموجود
اطلاعات بیشتر
مقایسه