رویه های ارسال سفارش

پس از انتخاب کالا و تکمیل فرایند خرید به صورت آنلاین یا تلفنی نوبت به ارسال کالا برای مشتری می رسد.

ارسال کالا در شهر تهران: ارسال کالا در شهر تهران توسط پیک موتوری انجام می شود، همچنین مشتریان تهرانی می توانند مبلغ جنس را پس از تحویل پرداخت نمایند، هزینه ارسال کالا بر عهده ی مشتری محترم است.

ارسال کالا به شهرستان: ارسال کالا به شهرستان از طریق موارد ذیل انجام می شود:

ارسال از طریق تیپاکس یا چاپار: تیپاکس و چاپار دو شرکت مشهور ارسال کالا هستند و در ۹۰% موارد بسته را ۱ روزه به دست مشتری می رساند، همچنین بسته های ارسالی توسط چاپار و تیپاکس تحت پوشش بیمه هستند. هزینه ارسال تیپاکس و چاپار به دو صورت پس کرایه و پیش کرایه امکان پذیر است.هزینه ارسال بسته از طریق تیپاکس و چاپار بر عهده مشتری محترم می باشد.

ارسال از طریق اتوبوس رانی یا ترمینال: ارسال از طریق اتوبوس رانی یا ترمینال یکی از سریعترین شیوه های ارسال است به همین دلیل بسیاری از مشتران این گزینه را انتخاب می کنند، تنها ایراد ارسال با ترمینال نبودن بیمه می باشد، هزینه شهری به علاوه ی هزینه ارسال به شهرستان بر عهده ی مشتری محترم است.

ارسال سفارش از طریق باربری: برای ارسال سفارشان حجیم و سنگین باربری مقرون به صرفه و مطمئن ترین شیوه ی ارسال است، محصولات ارسالی توسط باربری تحت پوشش بیمه قرار می گیرند. هزینه ارسال شهری به علاوه ی هزینه ارسال به شهرستان بر عهده مشتری محترم است.

ارسال از طریق پست: پست مطمئن ترین طریقه ی ارسال سفارش در ایران است ولی به دلیل تعرفه های گران قیمت و زمان طولانی ارسال افراد کمتری مایل به ارسال بسته از طریق پست هستند، هزینه ارسال پست بر عهده مشتری است و به دلیل نبود امکان پس کرایه مشتری مجبور است پیش از ارسال کالا هزینه را پرداخت نماید.