فروشگاه پارس نو

یخچال ویترینی

یخچال ویترینی که به آن یخچال صنعتی و یخچال ایستاده هم می گویند برای راه اندازی هر فروشگاهی لازم است به همین دلیل به آن یخچال مغاره، یخچال فروشگاه می گویند.

یخچال ویترینی با دکور و حفظ کیفیت مواد غذایی و خوراکی رابطه تنگاتنگ دارد، یخچال ایستاده ویترینی محل حفظ و انبار کردن مواد غذایی مانند انواع نوشیدنی، سوسیس، کالباس، قارچ و .. است که در نهایت به فروش برسد، از انجایی که خریداران به رنگ، بو، ظاهر، میزان خنکی نوشیدنی توجه می کنند می توان به این نتیجه رسید که یخچال صنعتی همواره در فروش مواد غذایی بسیار تاثیر گذار است، زیرا یخچال باعث حفظ کیفیت و ظاهر مواد غذایی در طولانی مدت می شود.

انواع یخچال ویترینی، یخچال صنعتی و یخچال ایستاده که در سایت پارس نو عرضه می شود شامل موارد ذیل هستند :

  • یخچال ویترینی کبابی
  • یخچال ویترینی مکعبی
  • یخچال خوابیده
  • یخچال استیل
  • یخچال صنعتی تک درب، رو درب، 4 ذرب
  • یخچال ویترینی ایستاده
  • یخچال ویترینی مکعبی
  • یخچال صنعتی نما شیشه و فلزی

Showing 1–24 of 26 results

یخچال ویترینی جزیره دیکتاش

یخچال ویترینی جزیره دیکتاش

اطلاعات بیشتر
یخچال ویترینی پورتو دیکتاش

یخچال ویترینی پورتو دیکتاش

اطلاعات بیشتر
یخچال ویترینی لیسبون دیکتاش

یخچال ویترینی لیسبون دیکتاش

اطلاعات بیشتر
یخچال ویترینی آپولو دیکتاش

یخچال ویترینی آپولو دیکتاش

اطلاعات بیشتر
یخچال صنعتی ویترینی ارین دیکتاش

یخچال صنعتی ویترینی ارین دیکتاش

اطلاعات بیشتر
یخچال ویترینی پنگوئن کوتاه دیکتاش

یخچال ویترینی پنگوئن کوتاه دیکتاش

اطلاعات بیشتر
یخچال ویترینی مکعبی طول 200 تهرانسرد

یخچال ویترینی مکعبی طول ۲۰۰ تهرانسرد

اطلاعات بیشتر
یخچال ویترینی مکعبی طول ۱۵۰ تهرانسرد

یخچال ویترینی مکعبی طول ۱۵۰ تهرانسرد

اطلاعات بیشتر
یخچال ویترینی مکعبی طول 100 تهرانسرد

یخچال ویترینی مکعبی طول ۱۰۰ تهرانسرد

اطلاعات بیشتر
یخچال ویترینی دو طرف شیشه تهرانسرد

یخچال ویترینی دو طرف شیشه تهرانسرد

اطلاعات بیشتر
یخچال ویترینی کبابی طول 200 تهرانسرد

یخچال ویترینی کبابی طول ۲۰۰ تهرانسرد

اطلاعات بیشتر
یخچال ویترینی کبابی طول ۱۵۰ تهرانسرد

یخچال ویترینی کبابی طول ۱۵۰ تهرانسرد

اطلاعات بیشتر
یخچال ویترینی کبابی طول ۱۲۰ تهرانسرد

یخچال ویترینی کبابی طول ۱۲۰ تهرانسرد

اطلاعات بیشتر
یخچال ویترینی کبابی طول 100 تهرانسرد

یخچال ویترینی کبابی طول ۱۰۰ تهرانسرد

اطلاعات بیشتر
یخچال ویترینی 3/4 تهران سرد

یخچال ویترینی ۳/۴ تهران سرد

اطلاعات بیشتر
یخچال ویترینی 1.2 تهران سرد

یخچال ویترینی ۱/۲ تهران سرد

اطلاعات بیشتر
یخچال ویترینی 1/3 تهران سرد

یخچال ویترینی ۱/۳ تهران سرد

اطلاعات بیشتر
یخچال ویترینی ۱/۴ تهران سرد

یخچال ویترینی ۱/۴ تهران سرد

اطلاعات بیشتر
یخچال ویترینی دیکتاش تونا

یخچال ویترینی دیکتاش تونا

اطلاعات بیشتر
یخچال ویترینی فروشگاهی دیکتاش آرتامیس

یخچال ویترینی فروشگاهی دیکتاش آرتامیس

اطلاعات بیشتر
یخچال ویترینی دیکتاش یونس

یخچال ویترینی دیکتاش یونس

اطلاعات بیشتر
یخچال ویترینی دیکتاش پاندورا

یخچال ویترینی دیکتاش پاندورا

اطلاعات بیشتر
یخچال ویترینی دیکتاش کومبی

یخچال ویترینی دیکتاش کومبی

اطلاعات بیشتر
یخچال ایستاده ویترینی دیکتاش پنگوئن

یخچال ایستاده ویترینی دیکتاش پنگوئن

اطلاعات بیشتر
مقایسه