فروشگاه پارس نو

تجهیزات صنعتی

Showing 1–24 of 353 results

آب هویج گیری صنعتی هلال

آب هویج گیری صنعتی هلال

3,795,000 تومان
افزودن به سبد خرید
سماور برقی دوجداره ۳۰ لیتری

سماور برقی دوجداره ۳۰ لیتری

2,909,500 تومان
افزودن به سبد خرید
سماور گازی ۳۰ لیتری

سماور گازی ۳۰ لیتری

2,256,760 تومان
افزودن به سبد خرید
آبسردکن استیل دو شیر شناوری سبلان

آبسردکن استیل دو شیر شناوری سبلان

5,950,000 تومان
افزودن به سبد خرید
سماور گازی ۱۲۰ لیتری تنوره دار

سماور گازی ۱۲۰ لیتری تنوره دار

3,795,000 تومان
افزودن به سبد خرید
سماور گازی ۲۰ لیتری

سماور گازی ۲۰ لیتری

2,130,260 تومان
افزودن به سبد خرید
سماور برقی دو جداره۱۵ لیتری

سماور برقی دو جداره۱۵ لیتری

2,340,250 تومان
افزودن به سبد خرید
سماور برقی دوجداره ۲۰ لیتری

سماور برقی دوجداره ۲۰ لیتری

2,602,105 تومان
افزودن به سبد خرید
آبسردکن استیل چهار شیر سبلان YW40L

آبسردکن استیل چهار شیر سبلان YW40L

7,300,000 تومان
افزودن به سبد خرید
آبسردکن استیل دو شیر تهران سرد

آبسردکن استیل دو شیر تهران سرد

6,900,000 تومان
افزودن به سبد خرید
آبسردکن سه شیر سبلان

آبسردکن سه شیر سبلان

6,600,000 تومان
افزودن به سبد خرید
ترموس ۳۰ لیتری دوجداره

ترموس ۳۰ لیتری دوجداره

2,421,210 تومان
افزودن به سبد خرید
ترموس دو جداره ۵۰ لیتری

ترموس دو جداره ۵۰ لیتری

3,334,540 تومان
افزودن به سبد خرید
سماور برقی دو جداره ۱۰ لیتری

سماور برقی دو جداره ۱۰ لیتری

2,150,500 تومان
افزودن به سبد خرید
سماور برقی دوجداره ۵۰ لیتری

سماور برقی دوجداره ۵۰ لیتری

3,984,750 تومان
افزودن به سبد خرید
سماور گازی ۶۰ لیتری تنوره دار

سماور گازی ۶۰ لیتری تنوره دار

3,200,450 تومان
افزودن به سبد خرید
ترموس ۲۰ لیتری دو جداره

ترموس ۲۰ لیتری دو جداره

2,087,250 تومان
افزودن به سبد خرید
دستگاه پشمک ساز ترانسی سبزیران

دستگاه پشمک ساز ترانسی سبزیران

2,200,000 تومان
افزودن به سبد خرید
آبسردکن استیل دو شیر سبلان YW20L

آبسردکن استیل دو شیر سبلان YW20L

5,950,000 تومان
افزودن به سبد خرید
آب هویج گیری صنعتی دهانه ۸ سانت

آب هویج گیری صنعتی دهانه ۸ سانت

6,210,000 تومان
افزودن به سبد خرید
آبمیوه گیری صنعتی هلال دهانه ۵ سانت

آبمیوه گیری صنعتی هلال دهانه ۵ سانت

3,542,000 تومان
افزودن به سبد خرید
آبمیوه گیری صنعتی دهانه ۵ سانت هلال

آبمیوه گیری صنعتی دهانه ۵ سانت هلال

3,795,000 تومان
افزودن به سبد خرید
آب هویج گیری صنعتی هلال استیل

آب هویج گیری صنعتی هلال استیل

3,795,000 تومان
افزودن به سبد خرید
آب هویج گیر صنعتی دهانه ۵ سانت

آب هویج گیر صنعتی دهانه ۵ سانت

3,795,000 تومان
افزودن به سبد خرید
مقایسه