فروشگاه پارس نو

دستگاه کباب ترکی

دستگاه کباب ترکی یا دستگاه دونر کباب همان طور که از اسمش مشخص است به نظور تهیه و پخت کباب ترکی مخلوط استفاده می شود، دستگاه کباب ترکی متشکل از بدنه استیل، سیخ، موتور، لگن و شعله است، در این دستگاه گوشت یا مرغ بر روی سیخ گردان قرار گرفته و در اثر حرارتی که از شعله دریافت می کند پخته می شود.

انواع دستگاه کباب ترکی شامل دستگاه کباب ترکی مبله، دستگاه کباب ترکی ایستاده، دستگاه کباب ترکی دو محوره، دستگاه کباب ترکی 4 سیخ، دستگاه کباب ترکی کابینت دار، دستگاه کباب ترکی رو میزی، دستگاه دونر کباب مخصوص کباب ترکی، دستگاه کباب ترکی برقی، دستگاه شاورما، فر کباب ترکی، دستگاه کباب ترکی گازی هستند.

عمده تفاوت دستگاه های دونر کباب بر اساس ظرفیت سیخ، نوع شعله، ارتفاع سیخ، موتور دستگاه شکل گرفته است همچنین آپشن هایی مانند وجود کابینت، وجود دودکش، وجود شیشه، صفحه گریل، سینی روغنگیر که به سفارش مشتری ساخته میشود باعث تفاوت قیمت دستگاه کباب ترکی می شود.

هنگام خرید دستگاه کباب ترکی لازم است بیش از هر چیزی به نوع شعله دستگاه توجه نمایید انواع شعله دونر کباب شامل، شعله سرامیکی متحرک، شعله سرامیکی ثابت، شعله ترک، شعله تابش، شعله سراسر سفالی، شعله ثابت، شعله ریلی، شعله متحرک می شود.

Showing 1–24 of 37 results

دستگاه دونر کباب برقی PIMAK

دستگاه دونر کباب برقی PIMAK

ناموجود
اطلاعات بیشتر
دستگاه کباب ترکی برقی PIMAK

دستگاه کباب ترکی برقی PIMAK

ناموجود
اطلاعات بیشتر
فر کباب ترکی دوبل 10 شعله پیمک

فر کباب ترکی دوبل ۱۰ شعله پیمک

ناموجود
اطلاعات بیشتر
فر کباب ترکی دوبل 8 شعله پیمک

فر کباب ترکی دوبل ۸ شعله پیمک

ناموجود
اطلاعات بیشتر
فر کباب ترکی دوبل شش شعله پیمک

فر کباب ترکی دوبل شش شعله پیمک

ناموجود
اطلاعات بیشتر
کباب ترکی ایستاده پیمک اتوماتیک

کباب ترکی ایستاده پیمک اتوماتیک

ناموجود
اطلاعات بیشتر
دستگاه کباب ترکی پیمک اتوماتیک

دستگاه کباب ترکی پیمک اتوماتیک

ناموجود
اطلاعات بیشتر
دستگاه کباب ترکی PIMAK اتوماتیک

دستگاه کباب ترکی PIMAK اتوماتیک

ناموجود
اطلاعات بیشتر
دستگاه کباب ترکی PIMAK مدل M077-5V

دستگاه کباب ترکی PIMAK مدل M077-5V

ناموجود
اطلاعات بیشتر
دستگاه کباب ترکی PIMAK مدل M077-4V

دستگاه کباب ترکی PIMAK مدل M077-4V

ناموجود
اطلاعات بیشتر
دستگاه کباب ترکی PIMAK مدل M77-5AR

دستگاه کباب ترکی PIMAK مدل M77-5AR

ناموجود
اطلاعات بیشتر
دستگاه کباب ترکی PIMAK مدل M77-4AR

دستگاه کباب ترکی PIMAK مدل M77-4AR

ناموجود
اطلاعات بیشتر
دستگاه کباب ترکی PIMAK مدل M77-5AC

دستگاه کباب ترکی PIMAK مدل M77-5AC

ناموجود
اطلاعات بیشتر
دستگاه کباب ترکی PIMAK مدل M77-4AC

دستگاه کباب ترکی PIMAK مدل M77-4AC

ناموجود
اطلاعات بیشتر
دستگاه کباب ترکی PIMAK مدل M77-3AC

دستگاه کباب ترکی PIMAK مدل M77-3AC

ناموجود
اطلاعات بیشتر
دستگاه دونر کباب PIMAK مدل M77-5A

دستگاه دونر کباب PIMAK مدل M77-5A

ناموجود
اطلاعات بیشتر
دستگاه کباب ترکی PIMAK مدل M77-4A

دستگاه کباب ترکی PIMAK مدل M77-4A  

ناموجود
اطلاعات بیشتر
دستگاه کباب ترکی PIMAK مدل M77-3A

دستگاه کباب ترکی PIMAK مدل M77-3A

ناموجود
اطلاعات بیشتر
دستگاه دونر کباب PIMAK مدل M77-1-5P

دستگاه دونر کباب PIMAK مدل M77-1-5P

ناموجود
اطلاعات بیشتر
دستگاه کباب ترکی PIMAK مدل M77-1-4P

دستگاه کباب ترکی PIMAK مدل M77-1-4P

ناموجود
اطلاعات بیشتر
دستگاه کباب ترکی PIMAK مدل M78

دستگاه کباب ترکی PIMAK مدل M78

ناموجود
اطلاعات بیشتر
دستگاه کباب ترکی PIMAK مدل M76

دستگاه کباب ترکی PIMAK مدل M76

ناموجود
اطلاعات بیشتر
دستگاه کباب ترکی PIMAK مدل M73

دستگاه کباب ترکی PIMAK مدل M73

ناموجود
اطلاعات بیشتر
دستگاه دونر کباب PIMAK مدل M75

دستگاه دونر کباب PIMAK مدل M75

ناموجود
اطلاعات بیشتر
مقایسه